Volám sa John Ramirez. Vyrastal som v rodine, kde z otcovej strany všetci praktizovali čarodejníctvo, špiritizmus a santériu. Santéria je kultom vzdávania slávy satanovi a démonom.
Pamätám si, že od mojich 7 rokov, otec doma klačal a nahlas vzdával chválu a slávu satanovi. Na uctievanie diabla mal vyhradenú osobitnú izbu. V tej izbe bola cítiť diablova prítomnosť. Otec mal osobitnú krvnú zmluvu priamo s diablom. Keďže môj otec sám nezakúsil lásku, nevedel svoju otcovsku lásku prejaviť ani mne, ani mojim súrodencom. Cítili sme sa prázdni a neakceptovaní. Túžili sme po láske, ktorú sme nedostali.Raz v škole na ihrisku, keď som mal 8 rokov, prišiel za nami pastor. Spolužiaci spievali piesne na Božiu slávu. Bola tam neuveriteľne pútavá atmosféra. Rozprával nám biblické príbehy. Hovoril nám, že Boh miluje všetkých ľudí. Tam som si prvýkrát položil otázku, možno sa Boh o mňa zaujíma, možno sa zaujíma aj o moju rodinu. Možno sa chce dotknúť mňa a mojej rodiny a zmeniť ma. Prvýkrát som pocítil lásku, ten pocit bol neopísateľný. Pastor sa modlil z pódia za študentov. Potom zišiel z pódia a modlil sa za prítomných. V tom momente som si povedal, že teraz sa ma Ježiš dotkne. Osloví ma, akceptuje ma a ukáže mi, čo je láska. Pastor sa modlil za všetkých rad za radom. Keď však prišiel rad na mňa, obišiel ma. Ani sa ma nedotkol, nepoložil na mňa ruky. Nič mi ani nepovedal. Ako jediného ma obišiel. Vtedy som si povedal, že ani otec ma nemiluje, ani Ježiš ma nemiluje. Ježišovi nevadí, že môj otec bije mamu, že chodím spať hladný. Povedal som si, že tento pastor, ktorý ohlasuje Ježiša je presne ako môj otec. Domov som sa vrátil smutný, prehliadnutý a zlomený.
O týždeň na to som sa hral na ihrisku. Zrazu vedľa mňa spadol okultný voodoo náhrdelník. Bol to náhrdelník 7 farieb, 7 síl temnej strany. Skrze tento náhrdelník som bol zmocnený čítať a vykladať tarotové karty. Jedna čarodejnica, ktorá vykladala tarotové karty, videla moje schopnosti a povedala mojim rodičom, že buď ma zasvätia satanovi alebo na nás uvalí kliatbu slepoty. Keď som mal 10 rokov, moji rodičia súhlasí s úplným zasvätením satanovi. Pri ceremónii sa zjavil diabol a potvrdil moje zasvätenie voči nemu. Obdaroval ma 5 démonickymi mocnostiami. Povedal, že toto budú moji strážni anjeli, ktorí budú sprevádzať môj život.
Bol som pohltený mocou temna a nadprirodzenými darmi, ktoré mi táto temná strana poskytovala.
V otcovej izbe som sa spolu s ním zúčastňoval uctievania satana a cítil som jeho prítomnosť v miestnosti.
Od siedmej hodiny večer do piatej hodiny ráno, sme navštevovali čarodejnicke omše. Bol som trénovaný najlepšími čarodejníkmi, aby som sa stal generálom satanovej cirkvi. Démonicka cirkev je dnes organizovanejšia než cirkev nasledovníkov Ježiša Krista. Učili ma komunikovať s mocnostiami, autoritami temného duchovného sveta. Museli ste si zaslúžiť právo hovoriť priamo s diablom. Bol som prítomný aj na obetách satanovi. Boli tam sadisticky usmrcované ľudské obete v jeho mene. Boli mi zjavované tajomstvá temnej strany. Uzatváral som s diablom nové a nové zmluvy, ktoré mi umožňovali opúšťať svoje telo a astrálne cestovať s cieľom vyslovovať kliatby na ľudí, teritória a krajiny. Preklínal som ľudí v satanovom mene duchom prostitúcie, duchom závislosti na drogách, duchom homosexuality, duchom vraždy či duchom samovraždy. Chodil som do nemocníc a preklínal ľudí na jednotke intenzívnej starostlivosti, aby umreli a stretli sa s diablom. Bolo to neuveriteľné, ale dialo sa to. Začal som vykonávať zvieracie obety, rituálne som pil zvieraciu krv. Zároveň som sa rezal a pil aj vlastnú  krv. Podstupoval som rôzne rituály zasvätenia satanovi. Učil som sa komunikovať s démonmi. Neustále som sa v tom zdokonaloval. Zúčastnil som sa všetkých známych okultných zasvätení. Rozhodol som sa stať najväčším uctievačom satana v New Yorku. Rozhodol som sa prijať satana za môjho otca a oslovovať ho ocko. Môj pozemský otec bol v tom čase zabitý  v nočnom klube výstrelom do tváre. Satan mi povedal, že si ho povolal k sebe a povoláva ma byť jeho synom. Tak som sa modlil a tak som prijal satana ako náhradu za svojho otca. Rokmi som sa zdokonaloval a hovoril som s diabol z tváre do tváre. Dával mi konkrétne úlohy. Chodil som na diskotéky a do nočných klubov, kde som verboval ľudí na temnú stranu. Diabol mi zatiaľ zjavoval životné tajomstvá a príbehy ľudí s ktorými som sa stretával. Ohúroval som ľudí, ktorých som videl prvýkrát. Hovoril som im, čo sa im stalo a stane v ich živote. Ľudia boli šokovaní. Nechápali odkiaľ viem ich tajomstvá a ako sa napĺňajú moje veštby. Získaval som takto na diablovu stranu vplyvných doktorov, sudcov, primátorov, policajných dôstojníkov a aj dnes svetoznámych spevákov a hudobníkov. Na Halloween sme mali s mojou ženou svadbu. Moja žena bola čarodejníčka, ja som bol čarodejník. Ľudia sa báli prísť na svadbu. Nikto z pozvaných neprišiel. Na našu svadbu prišli ale démoni.
Keď sa nám narodila dcéra, postupne som ju trénoval, aby sa stala čarodejníčkou, ktorá bude slúžiť Satanovi. Ľudia za mnou chodili, keď sa chceli zbaviť svojich nepriateľov. Za peniaze som vyslovoval kliatby a vysluhoval rituály s cieľom usmrtenia týchto ľudí. Za smrti druhých ľudí mi veľa platili. Keď mi zaplatili, po mojej kliatbe bol do 30 dní mŕtvy každý človek, ktorého som preklial. Bolo mi jedno o koho ide, či je slávny, má postavenie alebo moc. Do 30 dní bolo zo zvláštnych okolností po nich. Ľudia sa má báli, aj vplyvní ľudia. Všetci ma volali diablov syn. Vedel som rituálne vkladať kliatby na ľudí. Ľudia po mojich kliatbách prichádzali o rozum. Ak som ich preklial chorobou, zrazu z nenazdania ochoreli. Ak som ich preklial leprou, dostali lepru. Ak som ich preklial rakovinou, dostali rakovinu. Preklínal som ženy, aby potratili deti. Prichádzali chorí ľudia, ktorí mali ísť na operáciu a Satan zabezpečil, aby zmizol ich dôvod operácie. Po mojich kliatbách a okultných rituálov ľudia páchali samovraždy. Ľudia za to veľmi ochotne platili. Uvrhával som generačné kliatby na celé rodiny. Celé noci som sa modlil k satanovi, aby vypočul moje požiadavky a oni boli naplnené. Duchovný svet je skutočnejší ako ten, ktorý vidíme vlastnými očami.
Jedného dňa prišla za mnou suseda. Povedala mi, že jej manžel sa zaľúbil do inej ženy a že chce zabiť túto ženu. Pýtala sa ma, koľko to bude stáť, keď si u mňa objedná jej smrť. Povedal som jej, že sa porozprávam so svojím otcom a o niekoľko dní jej dám odpoveď. Po pár dňoch prišla. Povedal som jej, aby kúpili 22 čiernych sviec a aby zohnala fotku jej ženy. To bude dosť na vykonanie voodoo rituálu za účelom usmrtenia tejto ženy do 22 dní. A že si za to zoberiem 10 000$. Keďže bola moja dobrá suseda, dal som jej zľavu. Platila len 7000$. Suseda bola šťastná, že som jej ponúkol dobrú cenu. Ako odchádzala povedala, že tá žena, ktorú chce usmrtiť je kresťanka. Na to som jej povedal, že ak je kresťanka tú rad zabijem zadarmo a nezoberiem žiadne peniaze. Vykonal som voodoo rituál ako som mal vo zvyku. 22 dní prešlo a tá žena nezomrela. Prešiel mesiac a tá žena nezomierala. Povedala som si, že, čo sa deje. Zopakoval som rituály, zvolal som démonov, zväčšil som okultnú silu s cieľom usmrtiť túto ženu. Pri tomto zosilnenom rituály ľudia bežne zomrú nasledujúci deň. V prípade tejto ženy sa však nič nestalo. V noci sa mi zjavil diabol a povedal mi, že musím zrušiť plán usmrtenia tejto ženy. Pobúrenim som sa spýtal satana, čo sa deje. Veď ja som predsa tvoj služobník. Ak nezabijeme túto ženu, ako to bude vyzerať. Veď bude spochybnená naša moc. Satan mi povedal, že Boh mu povedal, aby ju nechal tak. Nemám sa jej dotýkať. Bol som veľmi nahnevaný. Povedal som satanovi, aby sme tomu dali ešte jeden týždeň. Satan mi odpovedal, že mu Boh, ktorému slúžiť povedal, aby sa jej nedotýkal. Bol som z objavenej bezmocnosti hotový. V tom čase evanjelista Nicky Cruz začal s mojimi susedmi organizovať chvály a modlitebné zhromaždenia. Chodil som na ich stretnutia s cieľom vyslovovania kliatby. Zistil som, že keď chválili Boha, celú miestnosť naplnil nepreniknutelný oheň, ktorý ich chránil, aby ich kliatba nemohla zasiahnuť. Vždy keď som sa usiloval poslať na nich démonicke sily, bol som zadržaný. Znova som nechápal. Odišiel som s tým, že prvé kolo bitky vyhrali, ale vrátim sa tam naspäť do boja. Zistil som, že viem napadnúť len tých ľudí a kresťanov, ktorý nemali osobný vzťah s Ježišom Kristom a žili mimo Jeho vôle. Takýchto ľudí a skupiny ľudí som vedel zlomiť kliatbami a zaplieniť ich vzťahy démonmi, takže v ich životoch sa začalo všetko rozkladať. Kresťania, ktorí žili svoju vieru len papierovo boli pre mňa rovnakým terčom ako ostatní ľudia.
Prišiel moment, keď som si chcel po rokoch služby satanovi, zobrať sabatický rok oddychu. Satan mi povedal, že ma zbaví zraku a tak budem oddychovať, že keď chcem rok, kedy mu nebudem slúžiť. Satan mi zobral zrak a ja som bol rok slepý. Takto mi ukázal, že ma vlastní. Ak len raz povieš satanovi, že mu chceš slúžiť, pôjde po tebe. Pôjde po tvojej rodine, po tvojich blízkych. Bude rozsievať všade smrť, bude vyžadovať, aby si navždy bol jeho otrokom. Po roku ma Satan oslobodil od slepoty. Tak sa skončil môj sabatický rok.
Jeden večer, keď som sa vrátil z nočného klubu, som vo svojej izbe sedel a pozeral film. Zrazu z opačnej izby som započul hlas, ktorý hovoril: „Synu, čoskoro k tebe prídem. Spýtam sa ťa, čo chceš so svojím životom urobiť.” Ten som nepoznal. Hlas diabla bol totiž úplný iný. Hlas diabla, ktorý zvykol hovoriť k môjmu svedomiu som poznal dôverne. Tento nový hlas bol úplne iný. Zrazu som videl víziu oblohy, kde boli bežiaci ľudia smerom k ohňu. Krátko po jej zhliadnutí som zaspal. Počas spánku som mal veľmi živý sen. V tom sne som išiel veľmi rýchlym vlakom. Takú rýchlosť som si dovtedy nevedel ani predstaviť. Ten vlak ma doviedol do pekla. Keď som tam dorazil a vystúpil z vlaku, otvorili sa dvere a zaliala ma horúčosť. Videl som ľudí z vlaku bez tváre ako boli plní strachu. To miesto bolo plné strachu, pochádzajúceho z vedomia, že z tohto miesta už nikdy neodídu. V tom momente som si povedal, že ja tu nechcem zomrieť. Ja som nenarodil, aby som bol večne v pekle. Zúfalo som sa snažil nájsť tunel alebo dvere, ktorými by som mohol z toho miesta uniknúť. Nenachádzal som tam však žiaden východ. Čím hlbšie som tými tunelmi šiel, tým viac som vnímal všade okolo seba utrpenia a strach. Nebol som schopný tú atmosféru ovládať. Počul som všade naokolo výkriky a vnímal som nepríjemný zápach. V jednom tuneli sa zrazu predomnou zjavil diabol. Začal ku mne hovoriť: „Ja som bol tvojím otcom, ja som ťa chránil, požehnal som ťa veľkým majetkom, ženami, na tvoj príhovor som zabíjal ľudí, dal som ti nadprirodzené schopnosti. Dal som ti meno v kráľovstve temna. Ľudia, ktorí išli proti tebe, tých som zničil, pretože som vedel, že budeš

mojím nástrojom na šírenie kráľovstva na svete. Po tomto všetko ma chceš teraz opustiť?” Prehovoril ku mne v démonickom jazyku. Ja som mu tiež odpovedal v démonickom jazyku. Povedal som mu, že ho neopúšťam. Že som len zmätený, čo sa deje. Povedal, že on vie, čo sa deje, že ho opustím a prezradím jeho stratégiu. Budem všade rozprávať o tom ako koná v duchom svete. Že ma učil veci, ktoré nikoho iného neučil. Zveril mi úlohy k šíreniu jeho kráľovstva, pretože ma chcel použiť k veľkým veciam. Ako to hovoril, chcel ma objať a tým objatím zahubiť. Ako otváral náruč k objatiu, zrazu sa v pekle objavil svietiaci kríž Ježiša Krista. Zobral som tento kríž a položil na satana. On nehybne padol na zem, nemohol sa hýbať. Nemohol urobiť nič. Na to som začal utekať do iných hlbín tunelov s nádejou, že tam bude otvor, ktorým budem môcť ujsť z pekla. Takýto únikový otvor tam však nikde nebol. Bola tam len beznádej, strach a zúfalstvo. Bola tam opačná atmosféra toho, čo na zemi nazývame pokoj, radosť, život a svetlo. Ako som hladal, zjavil sa mi diabol a povedal mi: „Poznačil som ťa mojimi znakmi, vlastním ťa. Si mojím výhradným vlastníctvom a preto buď budeš žiť pre mňa alebo zomrieš.” Ako sa druhýkrát ku mne sklonil, aby ma smrtonostne objal, znovu sa zjavil kríž Ježiša Krista. Položil som si otázku, že čo je to za lásku, ktorá zostúpi do pekla k takému hriešnikovi ako som ja, aby ma zachránila. Že na mňa zjaví milosť a milosrdenstvo v pekle. Bol som arogantným mužom, ktorý si zaslúžil peklo. V tom momente sa mi zjavil Ježiš Kristus. Povedal mi, že ma miluje nepredstaviteľnou láskou a má pre mňa plán. V tom som sa zobudil a môj duch sa vrátil naspäť do môjho tela.

Padol som na kolená a začal som robiť pokánie zo všetkého zla, ktoré som v živote spáchal. Fyzicky som sa zbavoval všetkého, čo malo súvis s čarodejníctvom. Diablovi služobníci z Miami a Kubi ma mali za úlohu zabiť, pretože som vedel príliš veľa tajomstiev o kráľovstve temna a už som nebol jedným z nich. Snažili sa ma zabiť fyzicky, ale aj prostredníctvom kliatieb. Zažíval som veľmi ťažké obdobie. Bol som sužovaný démonmi. Triasol som sa a učil ako mám žiť nový život. Nevedel som sa modliť, iba som hovoril, nech mi Ježiš pomôže. Začal som sa stretávať s kresťanmi, ktorí ma učili modliť, čítať a žiť podľa Božieho Slova. Títo kresťania spolu so mnou bojovali o môj život na modlitbách. V jeden deň som sa ocitol na modlitebno-chválovom zhromaždení. Chválil som Boha a pýtal sa ho, prečo sa mi toto všetko v živote stalo. Ježiš povedal, že chcel vidieť ako veľmi ho budem milovať. Od tohto momentu som už nebol týraný diablom. Od Ježiša som prijal zmocnenie stať sa Jeho evanjelistom. Ježiš sa stal najdôležitejšou osobou v mojom živote. On je môj začiatok aj koniec. On zomrel za všetko, za čary, zlomyselnosť, všetko to, čo som spáchal. Nič z toho, čo som v minulosti urobil, ma dnes vďaka Jeho milosti nemôže oddeliť od Jeho zachráňujúcej a odpúšťajucej lásky. Už 15 rokov slúžim Ježišovi Kristovi a ohlasujem slávu Jeho mena po svete. Jeho meno je mojím štítom pred každou kliatbou. Tak ako som v minulosti preklínal, tak v Jeho mene žehnám. Modlím sa a žehnám jednotlivcov. Modlím sa za cirkev na celom svete. Prijal som znamenie Ježišovej lásky do svojho srdca. Bol som prekliaty diablom a dnes som skrze Ježiša Krista požehnaný. Mojím otcom sa stal Boh Otec, ktorý vládne vesmíru. Dnes viem, že Boh Otec ma miluje nepochopiteľnou a bezpodmienečnou láskou. Moje dcéra tak isto prijala Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa a kráča v láske za Bohom Otcom. Verím, že moju dcéru si Boh použije na šírenie Božieho kráľovstva na zemi. Dokiaľ dýcham, túžim rásť v láske a službe na slávu Boha Otca. Pozývam Vás, aby ste sa stali požehnaním pre svoju rodinu. Žehnajte svojím susedom v svojej komunite. Žehnajte svojmu národu a ľuďom na celom svete. Ak milujeme Ježiša a plníme Jeho vôľu, žiadna kliatba temnej strany nám neublíži. Žehnajme spoločne v Ježišovom mene a staňme sa požehnaním pre svet. Amen.

Najnovšie články

Čierna mágia, čarodejníctvo a kliatby

Pamätám si, keď som mal asi štyri roky, bol som šťastné dieťa. Chodil som sa hrávať do parku pod dohľadom mojej mamy. Chodieval som na hojdačky a behom pár minút som mal aj päť kamarátov. Vždy som bol prvý, ktorý vstúpil do miestnosti a zasvietil svetlo. Žena, ktorá u...